wtorek, 15 lutego 2011

Pokój!

Oto czas chwały i potęgi Imperium. Wszystkie środki masowego przekazu skupione sa na tej jednej wiadomości - pokój! Wreszcie, po kilkudziesięciu latach tej "dziwnej wojny" gdy nasza rasa oraz rasa Sevar zamieszkiwały obok siebie będąc permanentnie w stanie wojny, można powiedzieć że doczekano się pokoju. Rasa Sevar nie będzie już nam zagrażać, a jedynie pokojowo współistnieć - i mamy nadzieję - pokojowo asymilować się w struktury Imperium.


Pierwsza faza ataku. Krążowniki niszcząc umocnienia przygotowują teren pod inwazję.

Jak podały źródła zbliżone do wojskowych, inwazja na Sevar do ostatniej chwili wydawała się niepewna, a starcia na wszystkich planetach systemu okazały się wyjątkowo krwawe i wyniszczające dla obu stron, a w szczególności dla atakujących sił Imperium. Właściwie do ostatniej chwili ważyły się losy sukcesu inwazji. W ostateczności siły Imperium zwyciężyły, chociaż zostało to okupione wysoką ceną. Z pozostałości 30-tu atakujących dywizji szturmowców, udało się skompletować zaledwie 4 oddziały, wracające w glorii i chwale do światów macierzystych, witanych wszędzie jako bohaterów Imperium.

Bogaty system Sevar, kluczowy do dalszego podboju galaktyki.

Wydano także plakat propagandowy, który ma podnieść morale upadłe po bombardowaniu systemu:

Każdy wróg Imperium upadnie!

środa, 9 lutego 2011

Nawiązano kontakt z pierwszą inteligentną rasą, która prowadzi ekspansję w rojnie galaktyki. Poważne zaniepokojenie budzi fakt, że rasa nazywająca się HEYOUN dokonuje szybkiej asymilacji lokalnych systemów - zarówno niezamieszkałych jak i już zasiedlonych przez rasy niezdolne do ekspansji w kosmos.


Rasa Heyoun

W Imperium wdrożono plan "Prezent" którego celem jest odbudowa i rozbudowa sił inwazyjnych w celu zniszczenia ras zagrażających naszej ekonomii. Okazało się także, że rasa ta prowadzi działania wywiadowcze wymierzone w naszą gospodarkę. Nasz wywiad także nie próżnuje - bilans sił przedstawia się następująco: 

Imperium - Heyounsobota, 5 lutego 2011

Dokonano kolejnego przełomu technologicznego w dziedzinie produkcji przemysłowej. Niestety, Imperium na obecnym stanie zaawansowania technologicznego i poziomu wydobycia minerałów nie jest w stanie przestawić się na wykorzystanie wynalazku i uruchomić przebudowę fabryk w celu zwiększenia produkcji przemysłowej. Przyczyna jest brak wymaganego minerału: Duranium, którego z braku potrzeby wcześniej nie wydobywano.

 Wydobycie Duranium - klucz do sukcesu.

Na Storgor prowadzone są pierwsze eksperymenty z technologią obcych poprzez połączenie obu technologii i osiągnięcie zadowalającego poziomu produkcji planetarnej. Czas pokaże, czy idea taka ma sens i czy nie będzie trzeba poszukiwać sposobów wyburzenia istniejących budynków, z racji przykładowo ich słabej produkcyjności. 

Dzień zwycięstwa!

Tego dnia, po dwóch tygodniach bombardowań systemu Storgor, jednostki szturmowe Imperium dokonały inwazji na trzy zamieszkałe planety w atakowanym systemie. W wyniku bezpośredniej interwencji na planetach zginęło 20 mld Storgoriańczyków, którzy nie chcieli podporządkować się władzy Imperium. Wroga obrona zniszczyła zaledwie 4 z 20-tu atakujących formacji, co niewątpliwie świadczy o potędze atakujących wojsk. W systemie ustanowiono władzę wojskową, która ma zarządzać zdobyczami technologii rasy Storgor i asymilować wrogą rasę do korzystnej współegzystencji w systemie, ku chwale Imperium.

Wzorcowa i błyskawiczna kampania wojenna może być zachętą dla populacji do zaciągów i zwiększenia kontyngentu sił pacyfikacyjnych. Jest to szczególnie istotne wobec danych wywiadu - zdaniem analityków, oprócz odbudowy zniszczonych sił, do podboju systemu Sever potrzeba będzie dodatkowo około 10-ciu dodatkowych jednostek szturmowych.

Plakat propagandowy wydany po zwycięstwie w systemie Storgor.

Opinia publiczna jest jednak poważnie zaniepokojona sposobem działania sił wojskowych. Co prawda opór wrogiej rasy został zniszczony, znikło także zagrożenie wojennymi rajdami ze strony tej rasy, jednak podnoszą się głosy przeciwko -zdaniem niektórych- zbyt agresywnym działaniom floty Imperium. Pojawiają się głosy takie jak kooperacja, współdziałanie, asymilacja.
Rada zdecydowała się na poparcie opinii publicznej - do systemów zamieszkałych przez inne rasy zostanie wysłana propozycja przyjaźni i kooperacji.

piątek, 4 lutego 2011

Alaaarm!
W systemie Sever zlokalizowano wrogie okręty. Raport jest nieprecyzyjny - wiadomo że coś znajduje się na orbicie, nie wiadomo jednak co to jest i ile tego jest. Podejrzewa się istnienie jednego lub kilku severiańskich niszczycieli. W związku z tym, gospodarka systemu Terra oraz Zeti Reticuli zostaje przestawiona na potrzeby wojskowe, a z pozostałych ściągnięcie zapasów, szczególnie Titanium.Rada wojenna zdecydowała raz na zawsze rozwiązać sporną kwestią obecności innych ras na naszym terytorium. Z powodu wysokiej przydatności systemów zostaną one siłą wcielone do Imperium.
Planowana jest gigantyczna rozbudowa sił wojennych (obecnie w kosmosie znajdują się jedynie dwie sondy i kolonizator). Plan budowy zakłada budowę 5 ciężkich krążowników typu Chilmark jako główna osłona floty inwazyjnej, oraz zasadniczy rdzeń bojowy floty: 10 transportowców klasy Fox, zdolnych do przeniesienia 20 formacji uderzeniowych sił piechoty. Jako że system Sever wydaje się być silniejszy, pierwszy zostanie zaatakowany system Storger, a przy okazji przetestowana zostanie siła uderzeniowa Imperium. Następnie odnowa sił i przejęcie systemu Sever oraz innych ras nie wyrażających zainteresowania pokojowym współistnieniem.

Krążowniki klasy Chilmark na orbicie.

czwartek, 3 lutego 2011

Rodzimy system Imperium (Terra) staje się coraz potężniejszy wydajnościowo. Statki kolonizacyjne potrafią być już produkowane w tempie dwóch tur. Gubernator odebrał osobiste gratulacje ze strony Czarnego Lorda - dzięki tak szybkiej produkcji stało się możliwe szybkie skolonizowanie pozostałych planet Zeti Reticuli, przez co całkowita możliwa populacja systemu wzrosła z 14 do 36 mld. Dodatkowo otrzymano dostęp do bogatych złóż Titanium, energii, a także rzadkiego cennego Deritium, co pozwala uniezależnić się od dostaw z innych planet.

Planowany jest podbój systemu Elnath (docelowo 40mld populacji, zasoby Titanium) oraz odległego systemu Taygeta (10mld populacji, Titanium, Deritium). Chwilowo ciągle położony jest nacisk na rozbudowę infrastruktury planetarnej systemu Terra i Zeti Reticuli, która zapewni szybką rozbudowę floty w przypadku konfliktu z wrogimi nam rasami.

 Aktualny zasięg statków Imperium i planowane drogi ekspansji.
Imperium się rozrasta. Skolonizowano system Nanking wraz z planetami Nanking-2 i Nanking-4 (wodny świat). Na jednoczesną kolonizację planety Nanking-2 zdecydowano się z uwagi na rzadki minerał występujący na tej planecie: Deritium, niezbędny do systemów napędowych floty.

Pod naciskiem gubernatora Zeta Reticuli, do tego systemu wysłano dwa dodatkowe kolonizatory, które mają za zadanie przystosować 3 planety do zasiedlenia. Bogate zasoby Titanium i możliwość zasiedlenia układu przez dużą populację w połączeniu z darmowymi źródłami energii pozwolą przeobrazić układ w drugie główne centrum produkcyjne, podobnie jak w przypadku systemu ziemskiego.  

Imperium testuje też możliwość przesyłania minerałów na planety bez pośrednictwa transportowców - w ten właśnie eksperymentalny sposób odbywa się dostawa Titanium na Nanking, który umożliwia zaawansowaną rozbudowę infrastruktury planetarnej (sam system nie posiada złóż Titanium na skolonizowanych planetach). Według planów, w ten właśnie sposób ma być odsyłane Deritium na główne centra produkcyjne.
 
Odkryto kolejną wrogą nam rasę. Oczekujemy wypowiedzenia wojny w każdej chwili.

Nasłuch radiowy i wywiad poinformował nas o statusie w galaktyce. Mimo iż produktywność i siła militarna jest słaba, to dominujemy pod względem naukowym. Pozwala to patrzeć dość optymistycznie w przyszłość.

Raport wywiadu